P> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'MIno's > 잡지' 카테고리의 다른 글

2009년 6월 W  (0) 2010.10.11
보그 2009년 6월호  (0) 2010.10.11
2009년 6월호 싱글즈  (2) 2010.10.11
일본잡지 브로콜리  (0) 2010.10.11
하이컷 창간호  (0) 2010.10.11
W 잡지 화보  (0) 2010.10.11
 • littletree0 2010.10.23 00:56

  대박 사진들이당. 영국에서 촬영했구나. ㅠ.
  I am addicted to Minho!!!

  • Favicon of https://algnls.tistory.com BlogIcon 1light 일라잇 2010.10.23 03:26 신고

   영국..ㅠㅠㅠ

   횽림한테는 진한 아쉬움 ㅠㅠㅠㅠ

   미노....깊은 수렁같은 뇨석ㅠㅠㅠㅠ