M - net에서 들어갔다 "2011.11.11 행해진 이벤트"서 사랑스러운 민호를!
                                      이것도 귀엽죠 ~

                                   이런 ~ 유 ~ 얼굴을 볼 수 있으면 당신이라면 무엇이든 용서! ?                                                                        ㅋㅋ입모양이~~


                                                  버릇나오고...ㅋㅋ                                                                          5분동안의 캪쳐라는데~~~ㅎㅎ